Privacy

KBS Vastgoedbeheer B.V. KBS Vastgoedbeheer B.V., gevestigd aan Van Welderenstraat 100a
6511 MS
Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.kbsvastgoedbeheer Van Welderenstraat 100a
6511 MS
Nijmegen +31 24 737 0289

Kelly Hendriks de Grood is de Functionaris Gegevensbescherming van KBS Vastgoedbeheer B.V. Hij/zij is te bereiken via info@kbsvastgoedbeheer.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
KBS Vastgoedbeheer B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
KBS Vastgoedbeheer B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KBS Vastgoedbeheer B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– KBS Vastgoedbeheer B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– KBS Vastgoedbeheer B.V. volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– KBS Vastgoedbeheer B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
KBS Vastgoedbeheer B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KBS Vastgoedbeheer B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KBS Vastgoedbeheer B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een behouden de benodigde gegevens zolang de dienstverlening duurt. Vervolgens worden deze gearchiveerd tot de wettelijke bewaarplicht is verstreken. Hierna worden de gegevens vernietigd.
Delen van persoonsgegevens met derden
KBS Vastgoedbeheer B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KBS Vastgoedbeheer B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt KBS Vastgoedbeheer B.V. jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. KBS Vastgoedbeheer werkt met en heeft overeenkomsten met de volgende bedrijven:
Eigenaar/verhuurder gehuurde woning betreffend persoon
Informant Software Kwaklaan 9 2291 AT Wateringen
Erwin Thoonen Makelaardij, Arksteestraat 13 6511 MX Nijmegen
Elektroservice Rob Heerbaan 144 6566 EV Millingen aan de Rijn
Marco Janssen installaties Tolhuis 33-34, 6537 NL Nijmegen
Hijmans Riooltechniek Steiger 25 6581 KZ Malden
Vebeco Softwareontwikkeling Borgshof 34 6067 DA Linne
Konings Meeuwissen Accountants & Belastingadviseurs, Keizer Karelplein 1 6511 NC Nijmegen
Envolutions 6534 AM Nijmegen, Tarweweg 1F

In enkele gevallen zullen er onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door een ander firma dan de bovengenoemden. Betreffende huurder heeft bij aanvang huurovereenkomst in de huurbevestiging toestemming gegeven om zijn of haar telefoonnummer en of e-mailadres te verstrekken in dit geval.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
KBS Vastgoedbeheer B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. KBS Vastgoedbeheer B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen van tracking-cookies. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen of zien of u van Facebook af komt.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden de volgende andere cookies geplaatst:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma / _gid / _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: KBS Vastgoedbeheer
Naam: cookieconsent_status
Functie: voorkeur voor trackingcookies opslaan
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: KBS Vastgoedbeheer
Naam: Disable_All_Cookies
Functie: Alle cookies op deze na, niet gebruiken
Bewaartermijn: Huidige sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KBS Vastgoedbeheer B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kbsvastgoedbeheer.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
KBS Vastgoedbeheer B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
KBS Vastgoedbeheer B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kbsvastgoedbeheer.nl